Pak het op

Kom in actie en pak afval op! 

In de natuur ligt veel zwerfafval. Voorbeelden daarvan zijn onder andere sigarettenpeuken, kauwgum en plastic afval. Dit afval is niet organisch waardoor het in de tijd zeer langzaam afbreekt. Bij plastic duurt dit zelfs langer dan 100 jaar! 

Helaas pikken vogels en andere dieren het afval op. Ook stroomt veel van dit afval via sloten, beken en rivieren naar de oceanen en wordt dan onderdeel van de plastic soup. Het afval (of delen ervan) wordt vervolgens door vissen en andere dieren aangezien voor voedsel. Het onverteerbare plastic kan vervolgens zeer pijnlijk zijn en is slecht voor de gezondheid van de dieren.

Wat is ons doel? 

Wij willen dat mensen niet wegkijken en per dag minimaal 1 keer bukken om afval op te pakken. Dit mag natuurlijk ook één keer per week een zak vol zijn. Er is geen grens. Alle hulp is welkom. 

Ons doel is ook om jongeren meer bewust te maken van de gevolgen voor planten en dieren. Door de consequenties van het weggooien te begrijpen, willen we voorkomen dat iemand nog sigarettenpeuken, plastic of ander afval na gebruik ‘weggooit’ in de natuur. 

 Hoeveel schoner is de wereld door jouw hulp?  

Door elke dag iets op te pakken voorkom je dat een dier het pakt of nog erger opeet. Help dus mee en wordt ambassadeur van Pakhetop.

Bericht ons wekelijks of maandelijks en vertel je resultaten of die van jullie gezin of school. We zijn blij met alles!  

Ben jij de volgende?

Meld je aan op Pak het op!